Hållbar påverkan på Perfect Print

Perfect Print - en länk i värdekedjan

Som en del av Hewlett Packards värdekedja och Sustainability Partner vidtar vi åtgärder så att vi kan stödja nettonollutsläpp av koldioxid i hela kedjan, ge tillbaka del del vi förbrukar och jobbar med våra produkter och tjänster för en mer cirkulär ekonomi.

HP har tagit ett proaktivt tillvägagångssätt för att hantera de miljöutmaningar som är förknippade med skrivare och e-avfall. Deras HP Planet Partners-program är ett exempel på företagsansvar och hållbarhet, och skapar ett återvinningsprogram för skrivare som hjälper företag och privatpersoner att minska mängden giftigt e-avfall de bidrar med.

HP Planet Partners tillhandahåller ett bekvämt och miljövänligt program för återvinning av skrivare. Detta program säkerställer att skrivare demonteras korrekt och att deras komponenter återvinns eller kasseras på ett säkert sätt, vilket förhindrar att giftiga material kommer in i miljön.

Mål 1:

Använda 30% återvunnen plast i alla HPs personliga system och utskriftsprodukter senast 2025. 1

Mål 2:

Eliminera 75% av plastförpackningar för engångsbruk senast 2025, jämfört med 2018.2