Välkommen till Perfect Prints informationssida 
för dig som använder Ramavtal via Kammarkollegiet

Ramavtalen för Skrivare som tjänst och produkt ska användas av Myndigheter under regeringen, även organisationer med statlig anknytning samt kommuner och regioner kan nyttja avtalen om de ansökt om att delta på avtalen.Avropsberättigade organisationer finns angivna här.

Skrivare som tjänst och produkt 

Avtalsperiod: 2023-02-22 – 2027-02-21

Ramavtalsområdet omfattar produkter och tjänster för dokumenthantering. 

Exempel på produkter: kontorsskrivare, MFP, kopiatorer, scannrar, faxar, bordsskrivare, specialskrivare, storformatskrivare, kringutrustning, tillhörande programvaror, tillbehör, reservdelar och förbrukningsmateriel

Ramavtalet har en kombination av särskild fördelningsnyckel och förnyad konkurrensutsättning. Avropsberättigad ska i första hand använda den särskilda fördelningsnyckeln och i andra hand förnyad konkurrensutsättning. 

Det finns 7 olika skrivare och MFP:er som är möjliga för avrop med särskild fördelningsnyckel. Information om dessa skrivare samt skrivarmärken/modeller återfinns nedan.

Nedan tabell sammanfattar några av de minimikravställda egenskaperna för skrivarna i den särskilda fördelningsnyckeln. 

En fullständig specifikation över de krav som ställts i ramavtalsupphandlingen finns på Anbudsinbjudan på avropa.se.

MFP

A3 Avancerad
 • Format: A3 och A4
 • Avsedd driftvolym (sidor / mån):
  15 000
 • Papperskassetter (ark): 2 900
 • Sidor per minut: 40
 • Tid till första färgutskrift (sek): 15
 • Dubbelsidig funktion: Automatisk dubbelsidig arkmatare för utskrift, kopiering och skanning.
 • Kopiering och scanning: Ja
 • Upplösning (dpi): 600x600
 • RAM: 1.5 GB
 • Utmärkande egenskap: Stora utskriftsvolymer. Modul för efterbehandling.

MFP

A3 Arkiv
 • Format: A3 och A4
 • Avsedd driftvolym (sidor / mån):
  10 000
 • Papperskassetter (ark): 1 900
 • Sidor per minut: 30
 • Tid till första färgutskrift (sek): 14
 • Dubbelsidig funktion: Automatisk dubbelsidig arkmatare för utskrift, kopiering och skanning.
 • Kopiering och scanning: Ja
 • Upplösning (dpi): 600x600
 • RAM: 1.5 GB
 • Utmärkande egenskap: Stora utskriftsvolymer. Modul för efterbehandling.

MFP A4

Standard
 • Format: A4
 • Avsedd driftvolym (sidor / mån):
  5 000
 • Papperskassetter (ark): 900
 • Sidor per minut: 30
 • Tid till första färgutskrift (sek): 12
 • Dubbelsidig funktion: Automatisk dubbelsidig arkmatare för utskrift, kopiering och skanning.
 • Kopiering och scanning: Ja
 • Upplösning (dpi): 600x600
 • RAM: 1.5 GB
 • Snabb start

MFP A4

Miljö
 • Format: A4
 • Avsedd driftvolym (sidor / mån):
  15 000
 • Papperskassetter (ark): 2 900
 • Sidor per minut: 25
 • Tid till första färgutskrift (sek): 14
 • Dubbelsidig funktion: Automatisk dubbelsidig arkmatare för utskrift, kopiering och skanning.
 • Kopiering och scanning: Ja
 • Upplösning (dpi): 300x300
 • RAM: 150 MB
 • Energy Star 2.0 TEC 1.3 kWh

Bordsskrivare

A4 Färg
 • Format: A4
 • Avsedd driftvolym (sidor / mån): -
 • Papperskassetter (ark): 200
 • Sidor per minut: 30
 • Tid till första färgutskrift (sek): -
 • Dubbelsidig utskrift
 • Kopiering och scanning: Nej
 • Upplösning (dpi): 600x600
 • RAM: --
 • Utmärkande egenskap: Dubbelsidig utskrift

Bordsskrivare

A4 Svartvitt
 • Format: A4
 • Avsedd driftvolym (sidor / mån): -
 • Papperskassetter (ark): 100
 • Sidor per minut: 20
 • Tid till första färgutskrift (sek): -
 • Nej
 • Kopiering och scanning: Nej
 • Upplösning (dpi): 600x600
 • RAM: -
 • Utmärkande egenskap: Dubbelsidig utskrift

Fotoskrivare

_
 • Format: A4 och A5 samt 100x150 mm
 • Avsedd driftvolym (sidor / mån): -
 • Papperskassetter (ark): 50
 • Sidor per minut: -
 • Tid till första färgutskrift (sek): -
 • Nej
 • Kopiering och scanning: Nej
 • Upplösning (dpi): 4800x1200
 • RAM: -
 • Utmärkande egenskap: Utskrift med hög upplösning kompatibel med fotopapper

Frågor om avtalet?
Kontakta oss här nedan.

Avtalsansvarig under avtalsperioden

Anders Östmar

Sales Manager

Kontaktperson för avropande kunder

Henrik Nilsson

Account Manager