Code of Conduct

Perfect Print grundades 1995 och har sedan dess varit specialiserade på utskrifter och kringliggande tjänster. Vi levererar både direkt till slutkund och via samarbetspartner såsom IT-leverantörer. 

Våra kärnvärden består av: Personligt bemötande, Hög servicegrad och Hållbarhet. Syftet med uppförandekoden är att ge vägledning om hur Perfect Prints ägare, ledning och medarbetare samt våra underentreprenörer utifrån Perfect Prints värdegrund ska agera och bemöta varandra. Perfect Print ska sträva efter att alltid vara ett föredöme inom vår bransch, både internt och externt. Att skapa mervärde för alla berörda intressenter utifrån Perfect Prints värdegrund, engagemang, kompetens och utveckling.

Uppförandekoden bygger främst på de tio principerna i FN:s Global Compact. Det innebär att verksamheten ska upprätthålla ett antal grundläggande riktlinjer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption och yttre miljö.